Autorska prava i uloga zastupnika

Blog o autorskim pravima. Sve što bi trebalo znati o autorskom pravu i zaštiti.

Autori: Emina Peruničić  Slobodan Loka Nešović  Jovan Matić  |  Srđan Mitrić  Tatjana Bukvić  Bojana Zimonjić Jelisavac - Mondo.rs 

 • Pored stručnih krugova, i šira javnost je donekle upoznata sa postojanjem organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava u sferi muzike. Manje je, međutim, poznato da kod nas postoji i organizacija za ostvarivanje reprografskih prava.

 • Svaka upotreba muzike zaštićene autorskim pravima, bilo da govorimo o reprodukciji, distribuciji, javnim nastupima ili sinhronizaciji, ima veze sa licenciranjem.

 • Svesni smo da postoje različiti vidovi korišćenja autorskih dela i da se oni kreću u širokom rasponu od čisto umetničke do gotovo čisto komercijalne sfere. Podrazumeva se da svaki od tih oblika korišćenja autorskih dela ima svoje specifičnosti. U današnjem tekstu dotaći ćemo se nekih od njih...

 • Postoje autori kroz čija dela progovara jezik sam. Oni osluškuju metafizičko biće svoga (na)roda i pretaču ga u poeziju koja nam otkriva ko smo uistinu – na ličnom i kolektivnom planu. Matija Bećković je jedan od tih malobrojnih autora.

 • 22. jun 2021.

  Muzika kao terapija

  Muzika duboko prodire u čovekov mozak, tj. u onaj deo koji predstavlja raskršće čulnih doživljaja i emocija.

 • 1. jun 2021.

  Muzika za Oskara

  Muzika zauzima važno mesto u prenošenju filmske ekspresije i svi ćemo se složiti da je film bez muzike teško zamisliti, naročito kada se desi da filmske teme dospeju na top liste i nastave svoj put dugo nakon prestanka emitovanja filmova.

 • Da li ste se nekada zapitali kako bi izgledali udžbenici – npr. za srpski jezik – kada se u njima ne bi koristila dela već etabliranih autora, poput Duška Radovića, Dragana Lukića, Ljubivoja Ršumovića i drugih? Šturo i tužno, složićete se.

 • Povreda autorskog prava se, očigledno, smatra drastičnim kršenjem obaveze svakog izdavača, pa i izdavača udžbenika. Moglo bi se reći i: naročito izdavača udžbenika.

 • Muzika će svaku reklamu odneti mnogo dalje, ali kada se ta reklama emituje u pauzama Super Bowl utakmice, nebo je granica.

Da li znate svoja prava i kako da ih ostvarite?

Stavljamo vam na raspolaganje svoje višedecenijsko iskustvo, kako u Srbiji, tako i u svetu.

Javite nam se!

ostvarisvojaprava@mascom.rs

Tel/Fax 011 30 89 205