Kupovina

Odaberite artikle koje želite da kupite

Ispod svakog artikla postoji dugme "dodaj u korpu"

Klikom na dugme artikal se automatski dodaje u Vašu korpu, a na ekranu se pojavljuje pregled podataka o artiklu koji ste stavili u korpu

Svaki pojedinačni artikal se pojavljuje u tabeli sa pregledom kupovine, gde možete proveriti njegovu cenu i promeniti podatak o količini naručenih artikala ili obrisati neki od artikala sa spiska

Pritiskom na dugme "nazad" vraćate se na pregled proizvoda. Ponovite postupak za svaki novi željeni proizvod

Kada se u tabeli sa pregledom kupovine nalaze svi artikli koje želite da kupite, pritisnite dugme "nastavi poručivanje"