POLITIKA PRIVATNOSTI

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti za kupce i posetioce sajta mascom.rs

 

Dobrodošli na sajt www.mascom.rs. Drago nam je što ste posetili našu online prodavnicu.

Kao odgovorna kompanija koja ceni privatnost korisnika i vodi računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti, u ovoj Izjavi želimo na transparentan i razumljiv način da Vas obavestimo koje informacije (uključujući i podatke o ličnosti) obrađujemo u prilikom Vaše posete i procesa kupovine na internet stranici www.mascom.rs, koje korake preduzimamo kako bi zaštitili Vašu privatnost, kao i koja su Vaša prava kada su u pitanju Vaši podaci koje obrađujemo. Kako biste lakše razumeli koje informacije obrađujemo, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Ova Izjava opisuje informacije i praksu u zaštiti privatnosti koja se primenjuje u maloprodajnim objektima Mascom EC d.o.o. Beograd, Web stranici www.mascom.rs i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane Mascom EC d.o.o. Beograd ili u njegovo ime. Kada nam prosledite Vaše podatke o ličnosti, pristajete na praksu korišćenja Vaših podataka o ličnosti na način kako je to opisano u ovoj Izjavi.

Ova politika privatnosti ne važi na Web stranicama van domena mascom.rs i Mascom EC d.o.o. Beograd, a kojima se pristupa sa Mascom Web stranica putem veza ka drugim Internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica. Želimo da Vas podstaknemo da pročitate polise o zaštiti privatnosti ovih drugih Internet stranica kako bi saznali na koji način oni sakupljaju, koriste, razmenjuju i obezbeđuju Vaše podatke.

 

Šta su podaci o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice, a na osnovu kojeg je ono određeno ili odredivo, neposredno ili posredno, bez obzira na oblik u kome je takav podatak izražen i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij i sl.).

 

Ko je Rukovalac odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Mascom EC doo, Kosovska 26, 11000 Beograd (u daljem tekstu „Mascom“, „Rukovalac“)

Mascom, kao vlasnik Internet stranice www.mascom.rs posvećen je zaštiti Vaših podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik RS" br. 87/2018 od 13.11.2018, u daljem tekstu: ZZPL), kao i sa načelima Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske Unije (GDPR).

 

Kada prikupljamo Vaše podatake o ličnosti?

 

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo u sledećim slučajevima:

-  prilikom posete sajtu www.mascom.rs (anonimizirani podaci prikupljeni putem kolačića)

-  prilikom online registracije korisničkog naloga

-  prilikom online kupovine proizvoda

-  učestvovanjem u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima

-  uspostavljanjem kontakta preko Web stranica ili direktno u našim malopordajama

-  učestvovanjem u drugim aktivnostima Mascom EC d.o.o. Beograd kao i učestvovanjem u Loyalty programu koji je dostupan za sve kupce Mascom EC d.o.o. Beograd

 

Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

Internet stranici www.mascom.rs možete pristupiti i pregledati i kao gost, bez kreiranja korisničkog naloga i unošenja podataka o ličnosti. Međutim, i kada posećujete našu internet stranicu kao gost, moramo da obradimo određene informacije kako bismo Vam omogućili pristup našoj internet stranici i učinili je što lakšom za korišćenje.

Te informacije prikupljaju se uz pomoć „kolačića“ (cookies – malih tekstualnih fajlova koji su sačuvani u Vašem web pretraživaču i obezbeđuju efikasnije funkcionisanje našeg web sajta) i odnose se na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete internet stranice www.mascom.rs, koju vrstu pretraživača i operativni sistem koristite, kao i Vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija omogućuje našem sajtu da Vas prepozna kako bi Vam korišćenje našeg sajta bilo komfornije, i može se može uz pomoć elektronskih alata automatski prikupljati u trenutku kad posetite internet

stranicu www.mascom.rs.

Kompanija Mascom na svom web sajtu koristi dva tipa kolačića:

  1. Kolačiće funkcionalnosti
  2. Kolačiće analitike

Kolačići funkcionalnosti nam pomažu da unapredimo vaše korisničko iskustvo prilikom posete našem sajtu. Primera radi, kolačići funkcionalnosti omogućavaju sajtu da upamti korisnikove preferencije.

Kolačići analitike nam omogućavaju da unapredimo sveukupno korisničko iskustvo na mascom.rs sajtu prikupljanjem relevantnih analitičkih podataka. Takođe, kolačići analitike, nam pomažu da evidentiramo i zabeležimo poteškoće koje ste imali pri poseti Mascom sajta i pokazuju nam performanse i efektnost našeg digitalnog oglašavanja. Više informacija o kolačićima analitike možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types kao i na https://www.facebook.com/policies/cookies/

Gore navedene informacije su anonimizirani podaci koji ne određuju tačno pojedinačnog korisnika i koji ne omogućavaju Vašu identifikaciju; obrađujemo ih kako bismo poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu skladnosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Možete da odbijete kolačiće putem podešavanja Vašeg pretraživača, međutim u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije naše online prodavnice.

Ukoliko se registrujete kao kupac, t.j. kreirate korisnički nalog na našoj internet stranici, prikupljaćemo i obrađivati sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, lozinka, e-mail, datum rođenja (opciono).

Prilikom procesa naručivanja i kupovine robe prikupljaćemo i obrađivati sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, telefonski broj.

Mascom neće svesno ili namerno sakupljati lične podatke od dece putem Interneta, koja su mlađa od 13 godina. Zalažemo se za zaštitu prava dece!

 

U koju svrhu koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti unete u procesu naručivanja robe koristimo pre svega kako bi upostavili kontakt sa Vama i obezbedili Vam isporuku poručene robe.

Anonimne podatke o ličnosti prikupljene upotrebom kolačića, kao i podatke o ličnosti korisiničkih profila koristimo kako bi smo poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate, poboljšali našu ponudu proizvoda na tržištu, uz poštovanje naših pravnih obaveza u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 3 ZZPL.

 

Po kom osnovu obrađujemo Vaše podatke o ličnosti?

Obrada je zasnovana na članu 12 stav 1 tačka 6 ZZPL u svrhu našeg opravdanog interesa za rad naše internet stranice.

Ukoliko se prijavite na naš newsletter da primate obaveštenja o akcijama i novostima, Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1 ZZPL). Vaš pristanak možete da povučete u svakom trenutku bez obrazloženja na sledeće načine:

-      podešavanjima Vašeg korisničkog profila, deselektovanjem odgovarajuće opcije

-      sleđenjem uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima

-      slanjem e-mail poruke sa naslovom „Odjava“ na mascomstore@mascom.rs

-      slanjem zahteva za odjavu poštom na našu adresu: Mascom EC doo, Kosovska 26, 11000 Beograd

Pri slanju e-maila ili poštanskog pisma, molimo Vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (n.p.r. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspešno procesirali Vaš zahtev.

Rukovalac će preduzeti neophodne korake kako bi implementirali Vaš zahtev za prestanak dobijanja marketinških obaveštenja. Molimo Vas da notirate da zbog obrade podataka, poštanskih i sistemskih rokova, ova procedura može potrajati 10 radnih dana za e-mail poruke i 6 nedelja za direktno slanje pošte. Dok ova promena ne stupi na snagu, moguće je da ćete u tom periodu i dalje dobijati naša marketinška obaveštenja.

Takođe treba notirati da i kada se odjavite od prijema marketinških obaveštenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obaveštenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe, ili ostala obaveštenja koja se tiču Mascom EC d.o.o. Beograd.

 

Da li ste u obavezi da nam pružite Vaše podatke o ličnosti?

Informacije neophodne za isporuku naručene robe, registraciju za naš newsletter, kreiranje korisničkog naloga označene su kao obavezne informacije bez kojih ne možemo da izvršimo naše ugovorne obaveze ili obezbedimo Vama korišćenje željenih funkcionalnosti.

Ukoliko nam ne pružite Vaše podatke o ličnosti, nećete biti u mogućnosti da poručite željenu robu, niti da kreirate korisnički profili ili primate obaveštenja o akcijama i novostima.

 

Ko ima pristup Vašim podacima o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se unutar naše kompanije. Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo eksternim obrađivačima i primaocima van naše kompanije, isključivo na osnovu posebnog ugovora sa njima u skladu sa ZZPL, kao što su: kurirske službe radi isporuke naručene robe, pružaoci IT usluga koji održavaju našu internet prodavnicu, marketinška agencija radi sprovođenja oglašavanja, ili pružaoci knjigovodstvenih usluga koji knjiže Vaše porudžbine.

Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa organima vlasti samo u onoj meri u kojoj je za nas to pravno obavezujuće, ukoliko organi vlasti od nas to zatraže.

Vaše podatke o ličnosti ne prodajemo i ne iznajmljujemo trećim licima.

 

Kakva je sigurnost Vaših podataka o ličnosti?

Vaše lične informacije se čuvaju isključivo na serverima kojim mogu pristupiti samo ovlašćene osobe i koji se nalaze u zemljama koje obezbeđuju adekvatan stepen zaštite podataka, kao što nalaže ZZPL (glava V).

Obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je određen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Web

stranice mascom.rs koriste tehnologiju enkripcije, kao što je Secure Sockets Layer (SSL), kako bi se zaštitili Vaši lični podaci tokom transfera podataka. SSL vrši enkripciju podataka iz porudžbine, kao što su Vaše ime, prezime, adresa i broj platne kartice. Na taj način nastojimo da osiguramo Vaše lične informacije van domašaja neovlašćenog korišćenja.

Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.

Ne prenosimo Vaše podatke o ličnosti u treće zemlje koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka.

Vašim ličnim informacijama na internet strani www.mascom.rs možete pristupiti pomoću Vaše registrovane e-mail adrese i lozinke. S obzirom da je lozinka kriptovana preporučujemo da nikome ne otkrivate Vašu lozinku.

Mascom ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.

 

Obrađujemo li Vaše podatke o ličnosti automatizovano (uključujući i profilisanje)?

Automatizovano donošenje odluka odnosi se na odluku koja se donosi pomoću automatizovane obrade Vaših ličnih podataka pomoću softverskog koda ili algoritma, što ne uključuje nikakvo ljudsko posredovanje. Pošto profilisanje koristi automatizovanu obradu podataka, ponekad se povezuje sa automatizovanim donošenjem odluka. Profilisanje ne dovodi nužno do automatizovanog donošenja odluka.

Koristimo profilisanje (automatizovane analize ili predviđanja zasnovana na vašem profilu ili sličnim kategorijama pojedinaca) i automatizovano donošenje odluka da obezbedimo da su marketinški materijali napravljeni na osnovu vaših preferencija i na osnovu onoga za šta smatramo da bi vas zanimalo (kao što su personalizovane ponude, oglasi i drugi marketinški materijali za koje verujemo da će vam imati veću vrednost od generičkih marketinških materijala). Ovo podrazumeva da možemo da koristimo podatke sadržane u našem sistemu za upravljanje odnosima sa kupcima (CRM), zajedno sa detaljima o istoriji kupovine, istoriji korišćenja ponuda, pretragama na našm web-shopu, aktivnostima na društvenim mrežama itd, kako bismo postigli potpuniju sliku vašeg ponašanja i zahteva kao kupac ili korisnik.

Ovo nema nikakav značajan uticaj niti pravno dejstvo na Vas.

U meri u kojoj je to moguće, anonimiziraćemo i objediniti podatke prilikom obavljanja naših analiza i sastavljanja statistika.

Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući profilisanje u vezi sa takvim direktnim marketingom. Više o tome možete pročitati u sekciji Koja su Vaša prava u nastavku ove izjave.

 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Čuvamo podatke o ličnosti kupaca onoliko koliko nas drugi zakonski (računovodstveni i poreski) propisi na to obavezuju, i ne čuvamo Vaše podatke duže nego što je to neophodno.

Video zapise sa nadzornih kamera u našim prodajnim mestima čuvamo najviše 30 dana.

 

Koja su Vaša prava?

Na osnovu ZZPL imate pravo na:

  • pristup Vašim podacima o ličnosti i kopiju Vaših podataka o ličnosti (član 26 ZZPL); Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših podataka o ličnosti. U slučaju kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti, imate pravo pristupa vašim podacima o ličnosti i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam dostavimo elektronsku kopiju vaših podataka.
  • ispravku i dopunu Vaših netačnih podataka o ličnosti (član 29 ZZPL);

Ukoliko dokažete da podaci o ličnosti koje posedujemo o vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih podataka o ličnosti koje se na vas odnose. Predlažemo da pristupite Vašem nalogu i ukoliko je moguće direktno ažurirate vaše podatke o ličnosti.

  • brisanje vaših podataka o ličnosti (član 30 ZZPL);

Ukoliko nemamo obavezu da zadržimo ili obrađujemo podatke iz bilo kog drugog razloga, možete zatražiti da prestanemo ili ograničimo obradu ili obrišemo (neke ili sve) vaše podatke o ličnosti.

  • ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (član 31 ZZPL);

U određenim situacijama, imate pravo da ograničite obradu vaših podataka o ličnosti. Međutim, u nekim slučajevima takvo ograničenje može ograničiti Usluge koju dobijate od nas.

  • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL);

U određenim okolnostima imate takođe pravo da zahtevate prenos podataka o ličnosti, što znači, da ćemo ih mi dostaviti trećoj strani po vašem zahtevu.

  • prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti u slučaju obrade na osnovu obrade na osnovu legitimnog interesa (član 37 ZZPL).

Ukoliko se obrada vaših podataka o ličnosti temelji na legitimnom interesu Yuglob-a, ili se obrada odnosi na direktni marketing, imate pravo na prigovor protiv takve obrade.

 

Kako nas možete kontaktirati i ostvariti Vaša prava?

Naše imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti je Goran Krstić. Navedena prava možete da ostvarite na sledeće načine:

a)   elektronskim putem, slanjem odgovarajućeg zahteva elektronskom poštom našem licu za zaštitu podataka o ličnosti na geoinformatika.beograd@gmail.com

b)   poštom, slanjem pisanog zahteva na adresu Rukovaoca:

MASCOM EC DOO, Kosovska 26, 11000 Beograd, sa oznakom „Za lice za zaštitu podataka o ličnosti“

Ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama ZPPL Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za nadzor nad sprovođenjem ZZPL – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa članom 82 ZZPL:

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15 11 000 Beograd

e-mail: office@poverenik.rs

 

Kako menjamo ovu izjavu?

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Izjavu izmenimo u svako doba i da tako izmenjen tekst postaje važeći odmah po objavi istog na internet stranici www.mascom.rs. Nastavak Vašeg korišćenja ove Internet stranice nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Izjave. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Izjavi, kako bi bili informisani o eventualnim promenama, a registrovani korisnici biće obavešteni o izmenama ove Izjave i putem elektronske pošte.

 

Kada je stupila na snagu ova izjava?

Ova Politika privatnosti objavljena je na sajtu dana 21.09.2021. i stupa na snagu dana 21.09.2021.

Ovim putem posetioci sajta mascom.rs čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Mascom-a potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti u skladu sa odredbama ove Politike privatnosti.