12. jun 2020.

Publisher kao podrška kreativnom procesu

Muzički sektor se među prvima našao na udaru globalne krize izazvane pandemijom virusa Covid19. Kako ovaj sektor u najvećem broju čine mikro i mali preduzetnici, samozaposleni pojedinci i freelanceri, muzička industrija se ujedinila oko plana koji poziva na brz i snažan odgovor na ovu krizu, kako bi se muzičkom i drugim kulturnim sektorima pomoglo da prežive ovu oluju.

Cilj je da se očuva izvor egzistencije umetnika, izvođača, autora, samozaposlenih pojedinaca, te da se nezavisnim, manjim kompanijama omogući da ostanu u poslu i da nastave sa investicijama. Evropski kulturni i kreativni sektor generiše 4,4% ukupnog BDP-a Evropske unije i preko 12 miliona stalnih poslova. Raznolikost je snaga ovih sektora, ali istovremeno i njihova ranjivost u kriznim vremenima.

Naravno, slična situacija zatiče i domaću muzičku industriju. Nažalost, osim manjih programa pomoći koje su ustanovile kolektivne organizacije i jedne privatne inicijative – fonda OstaniKreativan, očekivana, institucionalna planska akcija, potpuno je izostala. Glavna pokretačka, kreativna snaga muzičke industrije su autori, producenti, muzičari, koji su mahom samozaposleni freelanceri, tek u pojedinim slučajevima preduzetnici. Kao i svakom motoru, i ovom našem kreativnom je potrebno gorivo. U ovim kriznim vremenima, kada živih nastupa skoro da i nema (a tako će biti bar u nekoj bližoj budućnosti) posebno dolazi do izražaja uloga publishera kao glavnog (dodala bih i: jedinog) investitora u kreativne procese i same autore.

Tokom više od 15 godina prisustva na tržištu autorskih prava, zapazili smo nekoliko problema sa kojima se mladi autori susreću – nemogućnost da plasiraju sveže ideje, odnosno da nađu adekvatne interpretatore svojih dela, slabo praćenje svetskih trendova („zato što kod nas prolaze uvek ’iste’ pesme“) i sl. U cilju prevazilaženja navedenih prepreka, prvo smo naše mlade autore slali na tzv. songwriting kampove u inostranstvo. Ova iskustva su donela mnogo samim autorima, upoznavši ih sa savremenim metoda i trendovima u stvaranju muzike. Ali, imali smo i konkretne rezultate, u vidu izdavanja pesama nastalih u okviru kampa i to promovisanjem kako mladih tako i zrelih pevača. Ovo iskustvo nas je podstaklo da razvijamo sopstveni program za songwriting kamp, koji će, uz podršku SOKOJ-a, u Srbiji prvi put biti organizovan na jesen.

Projekat je osmišljen tako da se okupe autori iz celog sveta, kako bi razmenjivali ideje i znanja i na taj način pronašli novu vrstu inspiracije za njihove pesme – kroz tekstove, ritmove, melodije i produkciju istih. Učesnici će imati priliku da razgovaraju o muzici, kao i da dobiju konstruktivne komentare o pesmama na kojima rade, ali i da učestvuju u stvaranju grupnih pesama gde bi svaki od autora imao svoj doprinos. Kroz svakodnevne raznovrsne radionice, autori ojačavaju i usavršavaju svoj zanat kao tekstopisci, kompozitori, producenti. Cilj ovog projekta je da mladi autori iz Srbije, kroz saradnju i učestvovanje u zajedničkim projektima sa kolegama iz celog sveta, steknu znanja i nauče tehnike koje će koristiti u pisanju svojih pesama, produciranju i stvaranju svoje muzike. Smatramo da je ovakav način rada sa mladim autorima preko potreban muzičkoj industriji u našoj zemlji jer na taj način autori stiču veštine koje su u primeni na aktuelnoj svetskoj sceni i omogućava im se da svoja dela približe svetskom trendu, što im samim tim otvara vrata u evropsku i svetsku muzičku industriju.

Globalna dešavanja nas usmeravaju ka tome da samu ’lokaciju’ održavanja kampa izmestimo u digitalnu sferu. To će nam dati mogućnost da povećamo broj polaznika iz Srbije, ali će i međunarodno prisustvo, takođe, biti veće. Muzika, i kultura u širem smislu, moraju da budu pokretačka snaga daljeg razvoja kreativnih industrija i jako je važno da ovakvi projekti uživaju podršku lokalne zajednice i institucija, ne samo onih usko vezanih za samu industriju. Podsetićemo da delatnosti vezane za kreativnu industriju u značajnom procentu učestvuju i u domaćem BDP-u, čak više nego npr. finansijsko-bankarski sektor. Takođe, kreativne industrije, a posebno muzika, imaju i veliki izvozni potencijal, koji je omogućen ekspanzijom digitalnih servisa i odgovarajućih pristupa promociji i plasmanu konzumiranja muzičkih sadržaja. Naravno, da bi taj potencijal bio potpun, stvaralaštvo mora da prati svetske trendove, kako u kreativnom, tako i u produkcijskom smislu.

Tin Drum Music će detaljno razraditi program samog kampa i obavestiti sve zainteresovane o uslovima učešća. Ovim putem vas pozivamo da date svoje predloge, za koje smatrate da bi doprineli kvalitetu samog kampa (E-mail: ostvarisvojaprava@mascom.rs)

Ostali naslovi

Svi naslovi

Da li znate svoja prava i kako da ih ostvarite?

Stavljamo vam na raspolaganje svoje višedecenijsko iskustvo, kako u Srbiji, tako i u svetu.

Javite nam se!

ostvarisvojaprava@mascom.rs

Tel/Fax 011 30 89 205

Autori

Jovan Matić

Mioljub Krsmanović

Srđan Mitrić

Bojana Zimonjić Jelisavac - Mondo.rs

Emina Peruničić

Tatjana Bukvić

Slobodan Loka Nešović