25. mart 2020.

Krizni plan udruženja nezavisnih muzičkih kompanija

IMPALA i RUNDA predlažu krizni plan za ublažavanje efekata krize nastale usled pandemije COVID19 na muzičku industriju

IMPALA - Asocijacija nezavisnih muzičkih kompanija i RUNDA - Regionalno udruženje nezavisnih diskografa Balkana predlažu krizni plan namenjen ublažavanju efekata krize uzazvane pandemijom virusa Covid 19 na muzičku industriju. Prenosimo saopštenje u celosti.

IMPALA objavljuje svoj COVID-19 krizni plan u 10 tačaka i poziva na hitnu akciju širom Evrope

Impalina Covid-19 radna grupa objavila je paket od 10 preporučenih mera tražeći hitnu akciju na EU, nacionalnom i nivou sektora kulture i kreativnih industrija. Cilj je osigurati koordinisani pristup u celoj Europi, kako bi se uticaj krize uzrokovane Covid-19 pandemijom smanjio na najmanju moguću meru.

Muzički sektor jedan je od prvih koji se našao na udaru. Kako ga u najvećem broju čine mikro i mali preduzetnici, samozaposleni pojedinci i freelanceri, Impalin plan poziva na brz i snažan odgovor na ovu krizu, kako bi se muzičkom i drugim kulturnim sektorima pomoglo da prežive ovu oluju.

Cilj je očuvati izvor egzistencije umetnicima, izvođačima, autorima, samozaposlenim pojedincima, omogućiti nezavisnim kompanijama da ostanu u poslu, te da nastave sa investicijama. Evropski kulturni i kreativni sektor generiše  4,4% ukupnog BDP-a Evropske unije i preko 12 miliona stalnih poslova. Raznolikost je snaga ovih sektora, ali istovremeno i njihova ranjivost u krizim vremenima.

U sektoru se već vide neke dobre lokalne inicijative, koje Impala u potpunosti podržava, ali potrebno je puno više od toga. Ovde su na kocki poslovi, kreativnost i kulturna raznolikost. Koordinacija je vrlo važna jer EU i nacionalne vlade reaguju na različite načine i u različitom obimu. Muzika i kultura moraju biti priznati kao jedan od prioriteta. Impalin plan za krizu traži od EU da nadgleda nacionalne mere i osigura minimalni nivo podrške i financijskih podsticaja u celoj Evropi koji će pospešiti rast nakon krize.

Velike kompanije na digitalnom tržištu muzike, kolektivna društva i mediji takođe se pozivaju da usvoje i sprovedu posebne mere koje će pomoći muzičkom sektoru da prebrodi krizu. Solidarnost će stvoriti nove prilike i partnerstva koja će, nadamo se, imati pozitivan uticaj na sektor i nakon krize.

Objavu Impalinog plana prati i kontinuirana anketa među članovima koja će pomoći praćenje efekata pojedinih mera pomoći, kao i promovisati najbolje primere sa raznih teritorija. Ova anketa će takođe prikupiti podatke o gubitcima koji se registruju u celom sektoru.

Helen Smith, Izvršna direktorka Impale ovim povodom je izjavila: "Ovo je poziv na hitnu akciju. Malim preduzetnicima, kompanijama, izvođačima, freelancerima i svim ostalima koji su usko vezani uz sektor potrebna je podrška. Ujedinjeni pristup cele Evrope je od vitalnog značaja. Podsticaji koji će pospešiti novi rast su takođe deo ovog plana.  Nikoga ne smemo zaboraviti."

Francesca Trainini, Predsednica UO Impale i Impaline Covid-19 radne grupe dodaje: "Kako bi pomogla stvaranje efikasne sigurnosne mreže EU mora nadgledati sve što se događa na nacionalnom nivou. Takođe moramo notirati rezultate koji se postižu. Italija je samo jedan od primera gde se muzički sektor urušava.’

Dario Draštata, predsednik Runde i član Impaline Covid-19 radne grupe dodaje: ‘Veoma je važno ujediniti sve učesnike u muzičkom sektoru, sa ostalima u sektorima kulture i kreativnih industrija kako bi zajedničkom strategijom i pristupom pomogli svima koji su svojim radom i poslovanjem egzistencijalno vezani uz njih. U krizi moramo biti ujedinjeni i solidarni da bi zajednički pronašli najbolja rešenja da je preživimo i izađemo sa što manje štete. Razmena informacija i iskustava između pojedinih teritorija, te krovni pristup od strane EU, neophodni  su za kreiranje i koordinisanje svih akcija i mera.’

IMPALIN COVID-19 krizni plan u 10 tačaka

Temelji akcije

Koordinacija – Ovo će osigurati kohezijski pristup u celoj Europi i izbeći da se pretjerani teret prelije na manje kompanije i pojedince koji moraju pregovarati o svojoj poziciji u različitim situacijama za svaku zemlju posebno.

Nacionalni planovi – Svaka zemlja treba opsežan ekonomski plan pogotovo za one manje kompanije i pojedince na tržištu. Ovo je ključ uspešnog nošenja sa krizom.

Mere EU – Akcija EU je esencijalna kako bi se dopunili nacionalni planovi i podstakao ekonomski oporavak Europe. Ovo će ujedno promovisati dodatnu vrednost EU vodjstva.

Inicijative unutar sektora – Konkretne i izvodljive akcije unutar sektora osiguraće konkretnu pomoć tamo gde je ona najviše potrebna. Ovo će inspirisati solidarnost i podstaknuti kasniji oporavak.

Mapiranje - Stalni pregled situacije pomoći će da se mapiraju sve akcije na EU, nacionalnom i nivou sektora, kao i da se utvrde očekivani gubitci. Ovo će promovisati najbolje prakse i brži odgovor na pojedine izazove prouzrokovane krizom.

Deset predloga

1. Zajednički pristup u celoj Evropi – koordinacija i povezivanje na  EU nivou, pomoći će da svaka pojedinačna država, ima potpun paket  mera na raspolaganju. Kako će EU uvoditi labaviji model pomoći državama i veći stepen fiskalne fleksibilnosti, pojedine države članice imaju slobodu koja im je potrebna  da deluju brzo i efikasno. 

Nacionalni pristup

2. Jasna pravila – sve države bi trebala da donesu jasne odluke oko svih događaja koji su odgođeni i lockdowna. To će pomoći sektoru da traži novac od osiguranja kada je to moguće, i da pristupi kompenzacionim  fondovima.

3. Nacionalne ekonomske mere – svaka država treba da pristupi donošenju celovitog plana sa ključnim merama kao što su: zaštita prihoda proizašlih iz samostalne delatnosti, pomoć samo-zaposlenima koji su ostali bez sopstvenog prihoda, frilenserima, pomoć pri isplati plata malim kompanijama, pristup zajmovima bez kamata, poreske olakšice za kompanije, obustava/odlaganje kod plaćanja poreza i drugih davanja, smanjenje PDV-a, niže kamatne bankarske stope, fiskalni podsticaji kojima će se podstaći ulaganja pošto se krize završi i suočimo se sa oporavkom ekonomije.

4. Planovi naknade za pojedine sektore – nacionalni finansijski paket pomoći mora odmah biti pokrenut za teško pogođene sektore kao što je muzička industrija, a uz to PDV se treba ukinuti  na sva kulturna dobra i usluge.

EU

5. Povećanje garancija zajmova za kulturni sektor – iznos zajmova EU za kulturni i kreativni sektor treba utrostručiti, te sa  100% garancija promovisati nacionalno kreditiranje (trenutni nivo garancije je  75%).

6. EU krizne mere za kulturni sektor – s obzirom da je kulturni sektor među prvima koji je pogođen, potreban je poseban krizni fond za manje kompanije da im pruži nepovratnu finansijsku pomoć i zajmove bez kamata, zajedno sa drugim merama kao što su dopuštanje državama članicama oslobađanje od obaveze plaćanja PDV-a, na kulturna dobra i usluge, te pružanje podsticaja za novi rast u sektoru, kada prođe kriza.

7. Praćenje nacionalnih akcija i integrisanje kulture u EU odlučivanje  - EU bi trebalo da nadzire efikasnost nacionalnih odgovora na krizu, opšti  EU fond pokrenut da odgovori na ovu krizu treba da bude dostupan i kulturnom sektoru, svi  EU projekti koji zavise od događaja (koncerti, festivali, konferencije…) treba da se automatski pomeraju i  kašnjenja u izveštavanju moraju biti prihvaćena.

Sektor

8. Mobilizacija kolektivnih društava  - sva kolektivna društva, trebalo bi da osnuju krizni fond i za manje članove (producente i izvođače, isto kao i za publishere i autore), da omoguće pristup avansima, podjednako svim članovima, kao i mogućnost zajmova bez ikakvih kamata.

9. Akcije digitalnih servisa – muzički servisi i platforme, moraju biti propisno licencirani, treba da uvedu krizni fond za male kompanije, brže da procesuiraju plaćanje prema vlasnicima prava, ustupe nešto veći procenat od dogovorenog  vlasnicima prava, omoguće plaćanje avansa svim vlasnicima prava kojima su trenutno potrebni,  podrže lokalnu muzičku scenu i lokalne izvođače sa lokalnim playlistama i lokalnim kampanjama na društvenim mrežama.

10. Podrška nacionalnih medija  - radio stanice i drugi mediji, treba da pojačano promovišu lokalnu muziku i izvođače i autore i da stave veći naglasak na nezavisne izvođače, te da promovišu nova lokalna izdanja isto kao i lokalne kampanje na društvenim mrežama.

 

 

Ostale vesti

Sve vesti