9. januar 2024.

CEO Warnera o planovima za 2024. kao osnovi za ‘sledećih 10 (godina)’

U svojoj novogodišnjoj poruci zaposlenima u kompaniji širom sveta, CEO WMG Robert Kincl stavlja naglasak na prilagođavanje promenama u industriji i podršci transparentnoj i fleksibilnoj radnoj atmosferi punoj poštovanja, odražavajući tako posvećenost ostanku kompanije u samom vrhu muzičke industrije koja evoluira.

ROBERT KYNCL, SM PROFILE PICTURE

Muzička industrija se 2024. godine nalazi u potpuno drugačijem stanju nego pre deset godina: globalni prihodi od snimljene muzike u 2014. bili su upola manji od sadašnjih, prema podacima koje je objavio IFPI. Pitanje je šta nam donosi sledećih deset godina u globalnom muzičkom poslovanju? I kako najveći igrači mogu osigurati da budu u poziciji da to maksimalno iskoriste?

Početkom ove godine, CEO Warner Music Grupe, Robert Kincl, predstavio je svoje planove za WMG kako da postigne upravo to - u internom dokumentu poslatom globalnom timu kompanije. Kincl je istakao tri ključne oblasti na koje će se WMG fokusirati u 2024. Godini: povećanje interakcije sa muzikom, uvećanje vrednosti muzike i evoluciju načina međusobne saradnje zaposlenih u WMG-u. "Kako ulazimo u novu godinu, jedna stvar koju bih želeo da svi zapamtimo jeste da se naš svet temeljno promenio", rekao je Kincl zaposlenima u WMG. "Muzički biznis je sada na sasvim drugačijem mestu nego pre deset godina. Sada smo na poziciji snage i vreme je da se unapredimo za budućnost."

Kincl, koji se pridružio WMG-u kao izvršni direktor pre godinu dana, napisao je u ovom internom dokumentu da je "Warner najjači kada omogućava dualnosti našeg poslovanja". Dodao je: "Pokazujemo da WMG može predstavljati najbolje od oba sveta: i muziku i tehnologiju, globalno i lokalno, skaliranje i brzinu, precizne podatke i intuiciju, individualne talente i kolektivni uticaj… Danas i sutra. Zato nazivam 2024. godinu 'Godinom Sledećih 10' - godinom kada se krećemo brzo kako bismo se nametnuli kao pobednici za narednu deceniju u novom svetu. Moramo doneti hrabre, inteligentne odluke o tome gde ćemo uložiti našu ekspertizu, investicije i energiju. Ispunićemo rast ove kompanije istom snalažljivošću i odlučnošću s kojom razvijamo naše umetnike i tekstopisce. Na kraju, to je ono što će im najbolje služiti."

Evo kako Kincl detaljnije vidi svaku od tri ključne oblasti koje je naveo kao ključne za rast muzičke industrije i Warner Music Grupe:

1. Povećanje interakcije sa muzikom (engagement):

A. A&R strategija:

 • - Prioritet kvaliteta nad kvantitetom, stavljanjem "više meta pred manji broj strela" u A&R-u.
 • - Geografski fokus zasnovan na poreklu umetnika i obrascima strimovanja.
 • - Identifikacija i podrška žanrovima za koje se očekuje da će procvetati u budućnosti.

B. Jačanje marketinga:

 • - Duboko partnerstvo između sektora A&R-a, marketinga, tehnologije i poslovne inteligencije.
 • - Korišćenje podataka o pesmama, korisnicima i platformama radi unapređenja marketinških strategija.
 • - Naglasak na održivim kompetentnim prednostima u marketinškim naporima.

C. Upravljanje katalogom:

 • - Holističko upravljanje dubokim i plitkim resursima kataloga.
 • - Selektivno promovisanje celog kataloga na sličan način kao što se radi za premijerna izdanja.
 • - Optimizacija naslova na digitalnim servisnim platformama (DSP) radi povećanja slušanja i prihoda.

D. Distribucija i administracija:

 • - Izgradnja skalirane i efikasne distributivne infrastrukture za "srednju klasu" umetnika.
 •  -Fokus na razvoju administracije izdavaštva radi povećanja efikasnosti.

2. Uvećanje vrednosti muzike:

A. Usklađivanje odnosa s DSP-ovima:

 • - Osiguranje pravilnog vrednovanja umetnika, tekstopisaca i kataloga u odnosima s digitalnim servisnim provajderima (DSP).

B. Uređivanje sadržaja:

 • - Rešavanje problema razblaživanja sadržaja putem uređivanja sadržaja i promocije visokokvalitetnih pesama.
 • - Maksimizacija prilika za određivanje cena za muziku WMG-a.

C. Direktni proizvodi na relaciji umetnik - superfanovi:

 • - Razvijanje direktnih proizvoda i doživljaja radi produbljivanja odnosa između umetnika i superfanova.
 • - Iskorišćavanje relativno neistraženih i nedovoljno monetizovanih veza između umetnika i superfanova.

3. Evolucija međusobne saradnje zaposlenih u WMG-u:

A. Veštine i ponašanja:

 • - Razvijanje veština i ponašanja koja čine kompaniju jačom, a sam proces prijatnijim.
 • - Naglašavanje važnosti stručnjaka za pojedine oblasti koji daju podršku celoj kompaniji i katalogu talenata.

B. Transparentnost:

 • - Podsticanje kulture transparentnosti sa otvorenom komunikacijom I o neuspesima i o uspesima.
 • - Deljenje informacija kao ključni element uspešne dinamike tima.

C. Fleksibilnost i inovacije:

 • - Podsticanje fleksibilnog mentalnog sklopa za prilagođavanje muzičkoj industriji koja se brzo menja.
 • - Podsticanje zaposlenih da "prolaze kroz zidove" umesto da ih grade, naglašavajući potrebu za agilnošću u donošenju odluka.

D. Poštovanje i poverenje:

 • - Naglašavanje važnosti međusobnog poštovanja radi stvaranja atmosfere poverenja i kreativnosti.
 • - Poštovanje među zaposlenima ne samo kao moralni imperativ, već i kao suštinska komponenta pozitivnog radnog okruženja.

U suštini, Kinclova vizija za 2024. u WMG-u se vrti oko sveobuhvatne strategije koja uključuje fokusirani A&R, strateški marketing, efikasno upravljanje katalogom, optimizaciju vrednosti i saradnju u inovativnom random okruženju. Naglasak na prilagođavanje promenama u industriji i podršci transparentnoj i fleksibilnoj radnoj atmosferi punoj poštovanja, odražava posvećenost ostanku u samom vrhu muzičke industrije koja evoluira.

Ostale vesti

Sve vesti