Kompozitorima, autorima teksta i nosiocima prava obezbeđujemo usluge muzičkog izdavača (music publisher) na istom nivou koji imaju i njihove kolege u svetu: ispravna registracija dela u matičnom društvu za kolektivno ostvarivanje prava, direktna registracija dela u društvima za kolektivno ostvarivanje u regionu, Evropi, SAD i Australiji, praćenje tantijema (royalty tracking), pravne usluge, žalbe i prigovori, plasman i direktno licenciranje autorskih dela.

Kontaktirajte nas

TIN DRUM MUSIC

Kondina 1
11000 Beograd, Srbija
T/F +381 11 308 9205
office@tindrummusic.net