TDM i Mascom pokrivaju čitav spektar srodnih prava – prava interpretatora, prava proizvođača fonograma, prava proizvođača videograma.

Naše usluge uključuju:

  • preko Tin Drum Music doo, učlanjenje interpretatora (pevači, instrumentalisti, članovi grupa, šefovi orkestra) u organizaciju za kolektivno ostvarivanje Prava interpretatora i registrovanje interpretacija, praćenje tantijema;
  • preko Mascom EC doo, registrovanje fonograma u organizaciju OFPS, rešavanje sporova sa izdavačima, pravnu pomoć, edukacija samih proizvođača fonograma, kao i šire i stručne javnosti
  • preko Mascom EC doo, administracija prava proizvođača videograma, pravna pomoć i savetovanje

 

 

Kontaktirajte nas

TIN DRUM MUSIC

Kondina 1
11000 Beograd, Srbija
T/F +381 11 308 9205
office@tindrummusic.net