{"code":null,"message":null,"user_message":[],"data":{"userMessage":"Proizvod dodat u korpu","status":"1","cart":{"products":{"7871":1},"productData":{"7871":{"id":"7871","product_id":"190295704872","product_category_id":"20","barcode":"190295704872 ","mfr_sr":"Les Vents Francais","name_sr":"Concertante","price":"1699","pdv":"20","images":"\/files\/products\/2018\/08-avgust\/Les-Vents-Francais-Concertante_1533109044.jpg","qty":"1","description_sr":"

Mnogi u\u017eivaoci klasi\u010dne muzike su \u010duli Mocartove simfonije i Hajdnova dela. Ovi kompozitori stvarali su po tradiciji za koncerte sa više instrumenata i orkestara, koji su bili malo istra\u017eivani od izvo\u0111a\u010da. Tradicija koncerata u to vreme bila je vezana za Manhajm i Pariz, koji su bili i muzi\u010dki centri Klasi\u010dne ere ali su istori\u010dari ipak davali zna\u010daj Be\u010du kao primarnom muzi\u010dkom centru. Da je Les Vents Français<\/strong> doprineo samo nekim radovima istog \u017eanra sem Mocarta i Hajdena, muzika bi bila mnogo prihva\u0107enija u današnje vreme. Za Les Vents Français<\/strong> i njihove poletne spektakularne završetke, nema sumnje da je to dragoceno izvo\u0111enje klasi\u010dne muzike. Radost kombinacije perfektne intonacije i dobrog raspolo\u017eenja ose\u0107a se u tre\u0107oj varijaciji zvuka klarineta koji dominira.<\/p>","tracklist_sr":"

CD:<\/h3>\r\n
    \r\n
  1. Sinfonia Concertante for flute, oboe, bassoon, horn (or violin, piano) & orchestra in F major, B. 115<\/li>\r\n
  2. Concertante in B flat major for flute, clarinet & orchestra, Op. 41<\/li>\r\n
  3. Sinfonie Concertante for flute, Ob, horn, bassoon & orchestra in F<\/li>\r\n
  4. Sinfonia concertante for oboe, clarinet, horn, bassoon & orchestra in E flat major, K(3) 297b (K. Anh. C 14.01) (spurious)<\/li>\r\n
  5. Sinfonia Concertante for flute, oboe, horn, bassoon & orchestra in E flat major<\/li>\r\n<\/ol>","mfg_date":"1533074400","exp_date":"0","active":"1","min_qty":"0","created":"1532958704","lastmodified":"1533299189","old_id":"0","label_sr":"Warner","pack_sr":"2CD","product_packaging_id":"3","edition_sr":"","pdf":"","promo_price":"0","new":"0","sale":"0","can_order":"1","can_preorder":"0","is_signed":"0","promo_text_sr":"","highlighted":"0","youtube_id":"","release_date":"0","loyalty":"1","fb_shop":"1"}},"full_prices":{"7871":"1699"},"unit_prices":{"7871":"1699"},"promo_prices":[],"prices":{"7871":1699},"display_prices":{"7871":1699},"productCount":1,"itemCount":1,"action_gift":false,"action_id":0,"action_type":"","on_discount":[],"action_regular":0,"action_price":0,"action_prices":[],"action_products":[],"all_action_products":[],"total_sum":1699,"total":1699,"earned_points":0,"points_discount_percent":0,"points":0,"max_points":0,"points_order_ids":[],"points_applied_products":[],"coupon_applied_products":[],"coupon_product_diffs":[],"coupon_sum":0,"coupon_diff":0,"coupon_code":"","coupon_discount_type":"","coupon_discount":0,"free_product_id":"","shipping_price":0,"formatted_values":{"total":"1.699,00","total_sum":"1.699,00","shipping_price":"0,00"},"currency":"rsd","shipping_group_id":1,"formattedPrice":"1.699,00"},"newHref":"https:\/\/www.mascom.rs\/sr\/urlkey-remove-from-cart.2442.html?id=7871","output":"