2. februar 2018.

Šta dugujemo velikanima pisane reči

"Pisati sam počeo u samoodbrani. Branio sam se od svih koji su me ugrožavali zdravljem, snagom, lepotom, boljim uspehom u školi. Vadio sam se, dokazivao i sebi i drugima da sam samo drukčiji, a ne gori od njih." Duško Radović

U sferi pisane reči, kompanija Mascom je u oblast zaštite autorskog prava ušla posredno, preko izdavačke delatnosti koja se odvijala u sklopu Mascom Publishinga.

Prvi veliki poduhvat Mascom Publishinga bilo je objavljivanje dela legendarnog Duška Radovića. Kao izdavač, osećali smo veliku odgovornost da dostojno predstavimo dela tog velikana naše književnosti i kulture uopšte. Dali smo sve od sebe da naša izdanja budu koncipirana u Duškovom duhu, vrhunski dizajnirana, štampana na kvalitetnom papiru...

Kada smo sa takvim izdanjima Duškovih dela izašli u javnost i u knjižare, suočili smo se sa stravičnim stanjem – tržište je bilo preplavljeno njegovim knjigama koje su štampane bez saglasnosti autora ili njegovog naslednika, na lošem materijalu, sa lošim ilustracijama, mnoštvom materijalnih grešaka...

Nije nam preostalo ništa drugo nego da zasučemo rukave i započnemo ’veliko čišćenje’, tj. opsežan rad na zaštiti lika i dela Duška Radovića. Prvo smo se usmerili na neovlašćena, takozvana piratska izdanja koja su se prodavala u knjižarama i na ulici. U toj borbi smo tražili pomoć i od knjižara, pre svega velikih knjižarskih lanaca koji su razumeli da, prodajući piratska izdanja, praktično saučestvuju u nelegalnom poslovanju, te su, posle izvesnog otpora, uglavnom bili spremni da povuku piratska izdanja iz svojih maloprodajnih objekata. Vremenom je delimično suzbijena i praksa neovlašćene ulične prodaje, pa nam je i to išlo na ruku...

Posebnu prepreku u borbi za ostvarivanje autorskih prava na delu Duška Radovića predstavljali su izdavači udžbenika. Oslanjajući se na višegodišnju ’tradiciju’ zloupotrebe, tj. korišćenja dela čuvenih pisaca za decu i odrasle, veliki i poznati izdavači udžbenika listom su odbijali da obeštete autore i njihove naslednike za dela korišćena u svojim udžbeničkim izdanjima. Bilo je, čak, pokušaja da se izdavači udžbenika udruže i sami odrede visinu naknade za autore čija dela sačinjavaju najkvalitetniji deo njihovih izdanja. (To je, otprilike, kao kada bi korisnici i kupci npr. mleka odlučili da su oni ti koji treba da formiraju cenu mleka!?) Usledili su dugogodišnji sudski procesi koji su vođeni u specifičnim okolnostima: sa jedne strane, postojala je sasvim solidna zakonska osnova za ostvarivanje prava autora, ali su i javnost, a često i sudovi, bili nedovoljno upućeni u ovu specifičnu i prilično kompleksnu tematiku. Uložili smo mnogo vremena i sredstava u vođenje sudskih procesa koji su u tom momentu bili zaista pionirski pokušaji uvođenja novih standarda i nove paradigme u celoj jednoj oblasti prava i celoj jednoj oblasti izdavačke delatnosti, standarda koji su u zapadnom svetu davno postali uobičajena praksa. Ali, uloženi trud se isplatio i, jedan za drugim, izdavači udžbenika su počeli da priznaju novu stvarnost, onu u kojoj autorsko pravo mora da se poštuje, u kojoj mora da se traži dozvola za korišćenje autorskog dela, a naknadu za korišćenje autorskog dela ne može da određuje niko drugi do nosilac prava na autorskom delu. Poslednji u nizu uspešno okončanih sporova je onaj protiv državnog izdavača, Zavoda za udžbenike. Time je zatvoren krug u kome su svi veliki izdavači priznali svoje obaveze na ime ranijih bespravnih korišćenja dela Duška Radovića i otvoren novi krug saradnje koja podrazumeva redovno poslovanje u kome se autorsko pravo tretira kao neprikosnoveno, poput, npr. privatne svojine.

Uspeh u poslu administracije i zaštite dela Duška Radovića doneo nam je dobar glas u krugovima autora pisane reči, tako da su se našem autorskom katalogu uskoro pridružili: Dragan i Dušica Lukić, Ljubivoje Ršumović, Milovan Danojlić, Mošo Odalović...

Danas sa ponosom ističemo da praksu administracije i zaštite dela naših istaknutih umetnika sa teritorije Srbije pokušavamo da proširimo i na region, kako bi autori čija dela štitimo bili pravično obeštećeni od strane svakog korisnika njihovih dela.

Zahvaljujući primeni već postojećih i zadovoljavajućih pravnih okvira, naši pionirski napori u borbi za ostvarenje autorskih prava sve više urađaju plodom. Sudska praksa se popravlja, izdavači su sve svesniji svojih obaveza prema autorima, a sami autori su sve svesniji svojih prava. Verujemo da će i javnost, kada bude valjano upoznata sa neophodnošću poštovanja autorskih prava i benefitima koje takva praksa donosi zajednici, nepodeljeno stati na stranu stvaralaca. Pored toga što društvu, kao celini, donosi materijalnu korist, najveći benefit doslednog poštovanja autorskih prava u razvijenim zemljama prepoznatljiv je u tome što su, zahvaljujući pravednoj naknadi za svoj rad, umetnici u prilici da se posvete isključivo onome u čemu su najbolji tj. stvaralaštvu, te da u potpunosti razviju svoje kapacitete i da na taj način maksimalno doprinesu razvoju kulture svojih zemalja. Cilj nam je da i našim stvaraocima omogućimo da, zahvaljujući svom radu, žive i stvaraju neopterećeni egzistencijalnim problemima.

O autoru

Emina Peruničić, menadžer Mascom Publishing-a, jedan je od pionira zaštite autorskog prava u domenu pisane reči.

Ostali naslovi

Svi naslovi

Da li znate svoja prava i kako da ih ostvarite?

Stavljamo vam na raspolaganje svoje višedecenijsko iskustvo, kako u Srbiji, tako i u svetu.

Javite nam se!

ostvarisvojaprava@mascom.rs

 tel: 011 30 89 205

Autori

Jovan Matić

Slobodan Loka Nesovic

Srđan Mitrić

Bojana Zimonjić Jelisavac - Mondo.rs

Emina Peruničić

Tatjana Bukvić