27. avgust 2021.

Kolektivna zaštita prava u sferi pisane reči i štampanih autorskih dela

Pored stručnih krugova, i šira javnost je donekle upoznata sa postojanjem organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava u sferi muzike. Manje je, međutim, poznato da kod nas postoji i organizacija za ostvarivanje reprografskih prava.

Organizacija za kolektivno ostvarivanje reprografskih prava Srbije (OORP) mlađi je pandan javnosti poznatijih organizacija za kolektivnu zaštitu autorskih prava u oblasti muzike. Osnovana je u cilju ostvarivanja i zaštite autorskih i srodnih prava književnika, prevodilaca i izdavača u Srbiji, a okuplja predstavnike Udruženja izdavača, pisaca, naučnih i stručnih, kao i književnih prevodilaca. Slične organizacije postoje u evropskim zemljama kao što su Belgija, Nemačka, Slovačka, Bugarska i mnoge druge. Zadatak ovakvih organizacija jeste da se izdavačima, književnicima, prevodiocima, autorima udžbenika i drugih štampanih dela omogući da, u skladu sa domaćom legislativom i praksom relevantnih međunarodnih organizacija, kolektivno ostvaruju prihode od svojih autorskih prava.

No, šta je, zapravo, domen kolektivne zaštite? Pojednostavljeno rečeno, kolektivna zaštita prava se odnosi na one vidove korišćenja autorskog dela koje autor (i/ili njegov zastupnik) nije u mogućnosti da kontroliše i/ili monetizuje individualno. Ona obuhvata one vidove korišćenja i eksploatacije autorskog dela koji ne spadaju u oblast individualne zaštite autorskog prava. Želeći da se približi evropskim standardima i vrednostima, naša zemlja je usvojila evropski model zakonodavstva u oblasti autorskog prava. Jedan od važnih elementa takvog modela jeste i pružanje podrške autorima i izdavačima kroz kolektivnu naplatu autorskih prava. OORP je, kao reprezentativna organizacija, dozvolu za obavljanje svoje delatnosti dobila od Zavoda za intelektualnu svojinu. Nadležnost ove organizacije ne seže u sferu individualnog ostvarivanja i zaštite autorskog prava, a dozvola za rad koju je dobila od Zavoda za intelektualnu svojinu odnosi se na kolektivno ostvarivanje imovinskih prava autora pisanih dela izdatih u štampanoj formi kao i autora dela likovnih i primenjenih likovnih umetnosti sadržanih u štampanim izdanjima.

U domen OORP spadaju:

-          pravo na naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela u štampanoj formi

-          pravo na naknadu od pravnog ili fizičkog lica koje pruža usluge fotokopiranja uz naknadu

-          pravo na naknadu od davanja na poslugu originala ili umnoženih primeraka autorskih dela izdatih u štampanoj formi (biblioteke ili druge institucije kojima je je to u opisu delatnosti)

Naplatu naknada po ova tri osnova OORP vrši po ustanovljenoj tarifi objavljenoj u Službenom glasniku 5. januara 2018. godine.

 

Autor Emina Peruničić

Ostali naslovi

Svi naslovi

Da li znate svoja prava i kako da ih ostvarite?

Stavljamo vam na raspolaganje svoje višedecenijsko iskustvo, kako u Srbiji, tako i u svetu.

Javite nam se!

ostvarisvojaprava@mascom.rs

Tel/Fax 011 30 89 205

Autori

Jovan Matić

Slobodan Loka Nesovic

Srđan Mitrić

Bojana Zimonjić Jelisavac - Mondo.rs

Emina Peruničić

Tatjana Bukvić