4. Maj 2023.

Human Artistry Campaign

Međunarodni kreativni sektor se okupio oko inicijative Human Artistry Campaign (Kampanja za humano stvaralaštvo).

Već smo pisali o ubrzanom razvoju veštačke inteligencije i izazovima koje ona donosi. Međunarodni kreativni sektor se okupio oko inicijative Human Artistry Campaign (Kampanja za humano stvaralaštvo), koja kroz sedam ključnih principa predlaže kako da se AI koristi na najbolji način, bez ugrožavanja ljudske (humane) kreativnosti istvaralaštva.

Kreativna dela oblikuju naš identitet, vrednosti i pogled na svet. A postoje fundamentalni elementi naše kulture koji su jedinstveno ljudski. Samo ljudi su sposobni da prenesu beskrajne zamršenosti, nijanse i komplikacije ljudskog duha kroz umetnost – bilo da je u pitanju muzika, igra, pisanje ili bilo koji drugi oblik kreativnosti.

Razvoj veštačke inteligencije je uzbudljiv i mogao bi da unapredi svet dalje nego što smo ikada mislili da je moguće. Ali AI nikada ne može zameniti ljudski izraz i umetnost.

Kako se nove tehnologije pojavljuju i ulaze u sve ključne aspekte našeg postojanja, to se mora činiti odgovorno i sa poštovanjem prema nezamenljivim umetnicima, izvođačima i kreativcima koji su oblikovali našu istoriju i koji će ispisati i naredna poglavlja ljudskog iskustva.

Principi Human Artistry Campaign inicijative podvlače kako možemo odgovorno koristiti veštačku inteligenciju – da podržimo humanu kreativnost i dostignuća u pogledu neponovljive vrednosti ljudske umetnosti i izražavanja.

Na ovom linku možete pročitati detaljno razrađene principe Human Artistry Campaign, kao i potpisati peticiju za njihovo usvajanje.

Ostale vesti

Sve vesti