19. april 2023.

„Nacionalna čitanka“ - solomonsko rešenje ili oksimoron?

Već izvesno vreme, u opticaju je (uglavnom kroz paušalne medijske nastupe) tema takozvanih nacionalnih udžbenika. Sa najviših državnih i prosvetnih instanci najavljivan je ne tako davno projekat „državnih“ udžbenika iz srpskog jezika, istorije i geografije, odnosno predmeta od „nacionalnog značaja“.

Sada saznajemo za takozvane „nacionalne čitanke“. Šta se krije iza tog termina? Ako ste, na osnovu dosadašnjeg iskustva pomislili da je u pitanju udžbenik – varate se. Nije udžbenik, već (obavezno) nastavno sredstvo. Ako ste, dalje, na osnovu samog naziva, pomislili da će „nacionalna čitanka“ sadržati gradivo iz oblasti maternjeg jezika i književnosti – opet ste se (bar delimično) prevarili. Ta čitanka će, pored toga, obuhvatati i sadržaje programa sledećih predmeta: svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, likovna kultura i muzička kultura. Sve to u skladu sa planom i programom nastave i učenja za određen razred! Ili jednostavnije: u skladu sa onim što đaci već uče iz udžbenika za pomenute predmeta za razred koji pohađaju. Dakle, đaci će, ukoliko Skupština usvoji Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima, uz udžbenike iz nabrojanih predmeta, imati i obavezno nastavno sredstvo čiji će sadržaj biti usklađen sa sadržajem postojećih udžbenika.

Ali, šta se time želi postići?

U nacrtu izmena i dopuna Zakona o udžbenicima (u daljem tekstu: Nacrt), koji bi na javnoj raspravi trebalo da se nađe 27. aprila, na tu temu stoji sledeće obrazloženje:

„Nacionalna čitanka koristi se u cilju razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Republike Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine.“

Nacrt, dalje, predviđa da će postojati četiri takve čitanke, po jedna za:

1)      prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

2)      treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

3)      sve razrade drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja

4)      sve razrede srednjeg obrazovanja

Ko će izdavati nacionalne čitanke?

Nacrtom je predviđeno da će izdavanje nacionalnih čitanki obavljati javni izdavač tj. javno preduzeće koje je registrovano za delatnost objavljivanja udžbenika čiji je osnivač republika Srbija. Izostavljanje naziva javnog izdavača ostavlja prostor za spekulisanje, pogotovo u svetlu skorašnjih (takođe, pretežno medijskih) objava na temu odnosa između Zavoda za izdavanje udžbenika i Službenog glasnika…

Bilo kako bilo, predviđeno je da javni izdavač formira timove za pripremu nacionalnih čitanki, za čije će članove raspisati konkurs najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona u izmenjenom obliku.

Budući da bi nacionalne čitanke trebalo da budu besplatne za đake, logično, postavlja se pitanje ko ih finansira. Nacrt predviđa da se sredstva za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke za sve učenike osnovnih i srednjih škola koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Predviđeno je, takođe, da se sredstva za finansiranje (tj. sufinansiranje) nabavke i dodele udžbenika i priručnih sredstava mogu obezbediti i iz budžeta jedinica lokalne samouprave.

Povrh toga, plan je da učenici nacionalne čitanke ne dobijaju u vlasništvo, već da ih vraćaju, a načine i rokove dodele i vraćanja nacionalnih čitanki (finansiranih sredstvima iz budžeta) određuje Vlada. 

Konačno, đaci bi prve nacionalne čitanke trebalo da dobiju početkom školske 2024/25. godine.

Ukratko: država (koja trenutno, kao i decenijama unazad, propisuje nastavni plan i, kroz svoje ustanove, odobrava udžbenike svih izdavača, kao i njihov sadržaj) smatra da udžbenici (koji su sastavljeni po kriterijumima koje je sama propisala) nisu dovoljni, tako da planira da đake (već preopterećene nastavnim planom i programom) dodatno opteretiti obaveznim nastavnim sredstvom koje će, opet po njenim instrukcijama, izdavati javni izdavač, o čijem nam identitetu ostaje da spekulišemo.

Bez želje da arbitriramo, ostavljamo vam da sami odgovorite na (retoričko?) pitanje postavljeno u naslovu ovog teksta.

U svakom slučaju, pored pitanja kakve će koristi od nje imati naraštaji koji tek stasavaju, za nas – kao agenciju koja se bavi administracijom i zaštitom autorskih prava – od presudne je važnosti to da u celokupnom procesu vezanom za „nacionalnu čitanku“ ne budu ugrožena autorska prava naših i drugih autora, jer, podsetimo: kao sastavljači udžbenika ili kao tvorci dela koja se u njima koriste, autori su prvi pokretači našeg (i ne samo našeg) obrazovnog sistema, kulture i civilizacije.

 

Ostali naslovi

Svi naslovi

Da li znate svoja prava i kako da ih ostvarite?

Stavljamo vam na raspolaganje svoje višedecenijsko iskustvo, kako u Srbiji, tako i u svetu.

Javite nam se!

ostvarisvojaprava@mascom.rs

 tel: 011 30 89 205

Autori

Jovan Matić

Slobodan Loka Nesovic

Srđan Mitrić

Bojana Zimonjić Jelisavac - Mondo.rs

Emina Peruničić

Tatjana Bukvić