Mascom je grupa kompanija čije delatnosti obuhvataju široku lepezu aktivnosti marketiranja i administracije predmeta intelektualne svojine. Od tradicionalnih tekstualnih sadržaja do najsavremenijih digitalnih, Mascom je u stalnoj potrazi za što efikasnijom zaštitom i plasmanom tvorevina duha. Aktivnosti kompanija u okviru Mascoma podrazumevaju sve kanale plasmana od tradicionalnih (knjige, nosači zvuka i slike), do najsavremenijih digitalnih sadržaja.

U okviru svojih aktivnosti, Mascom svojim partnerima i klijentima pruža potpun servis – od plasmana, preko marketinga i administracije, sve do pravne zaštite i zastupanja u procesima povrede autorskih ili srodnih prava. Kompanije u okviru Mascoma, preko mreže partnera, aktivno posluju u regionu i šire, pokrivajući teritoriju celog sveta.

Unutar Mascoma, posluju različita pravna lica sa specijalizovanim sektorima, brendovima i etiketama.

Mascom Records – diskografija, proizvodnja i marketing fonograma 

Mascom Store specijalizovana prodavnica sa izuzetno širokom ponudom originalnih stranih i domaćih muzičkih izdanja i knjiga, koja posluje online i kao maloprodajni objekat u Čumićevom sokačetu, lokal 38
Mascom Digital Services – marketiranje i plasman digitalnih sadržaja

Mascom Publishing – izdavaštvo, ostvarivanje i zaštita autorskog prava u oblasti pisane reči

Tin Drum Music je vodeći nosilac autorskih i interpretatorskih prava (Publisher) u Srbiji i regionu čiji portfolio obuhvata sledeće internacionalne kataloge: Warner/Chapell Music, Music Sales, Schubert Music Publishing, Dancing Bear, Akin, Paulina Golba Music i druge, kao i preko 10.000 dela domaćih autora. Naše aktivnosti podrazumevaju kompletnu uslugu autorima i interpretatorima: od administracije i registracije dela/interpretacija kod kolektivnih organizacija, preko praćenja tantijema do direktnog licenciranja.

Kontaktirajte nas

MASCOM

Kondina 1
11000 Beograd, Srbija
T/F +381 11 308 9205
office@mascom.rs